Målsättning

Kilsbergsfrämjandets målsättning

 
  • Kilsbergsfrämjandets syfte är att medverka i utvecklingen av Kilsbergen och att särskild hänsyn därvid tas till områdets natur-,kultur och rekreations/friluftsvärden.
  • Kilsbergsfrämjandet ska kämpa för att dessa värden värnas och bevaras.
  • Kilsbergsfrämjandet ska vidare verka för att göra Kilsbergens natur-och kulturvärden tillgängliga för den stora allmänheten med särskild inrikning på den "naturovana" allmänheten.
  • Kilsbergsfrämjandet ser som sin främsta uppgift att verka dels som opinionsbildare för de frågor som berör Kilsbergen och dels att fler människor ska ges möjlighet att upptäcka och uppleva en""De blå bergen"

     rusakulan3