Om oss

 

mossen1 copy

Kilsbergsfrämjandet är en intresseorganisation bestående av ett 50-tal för

eningar

som vill verka i enlighet men Kilsbergsfrämjandets målsättning.

Kilsbergsfrämjandet arrangerar varje år ett Kilsbergsting till vilket

medlemsorganisationerna och allmänhet inbjuds för att framföra synpunkter och diskutera.