Styrelsen 2017

 

Ordförandeposten är vakant, styrelsen hanterar det inom sig.

 

Gösta Tegner, ekonomiansvarig.  

Telefon: 019-50 72 857, e-post: gtegner@telia.com

 

Roine Fransson, sekreterare.

Telefon: 070-68 84 015, e-post: roine.fransson@eon.se

 

Mariann Andersson, styrelseledamot.

Telefon: 019-61 18 691, e-post: marina.l.andersson@telia.com

 

Marianne Ring

 

Jan-Ove Beckman

 

Carl Anders Lindsten, adjungerande

Telefon: 019-23 26 54, e-post: ca@carlandersl.se

 

Valberedning

Jörgen Andersson sammankallande

Kent Harryson 

Kjell stockhaus