Styrelsen 2017

 

Ordförandeposten är vakant, styrelsen hanterar det inom sig.

 

Gösta Tegner, kassör.  

Telefon: 019-50 72 857, e-post: gtegner@telia.com

 

Per Arneborn styrelseledamot 

070-339 29 76, e-post: per.arneborn@gmai.com

 

 Mariann Andersson, styrelseledamot.

Telefon: 019-61 18 691, e-post: marina.l.andersson@telia.com

 

Rolf Eriksson, styrelseledamot

070-528 13 89 

 

Jan-Ove Beckman, adjungerande 

 070-204 47 21, e-post:  jan.beckman@hotmail.com

 

Carl Anders Lindsten, adjungerande styrelsemedlem

Telefon: 019-23 26 54, e-post: ca@carlandersl.se

 

Roine Fransson,  adjungerande styrelsemedlem

Telefon: 070-688 4 0 15, e-post: roine.fransson@eon.se

 

Leif Broms adjungerad (hemsidan)

070-330 80 99 , e-post: leif.broms@telia.com

 

Revisorer

Åke Olsson sammankallande

070-344 17 67 , e-post: ake.e.olsson@tele2.se

Hans Olov Andersson

Carl Erik Karlsson

 

Valberedning

Jörgen Andersson sammankallande

070-525 91 02, e-post: jorgen.k.andersson@telia.com

Kent Harryson 

Kjell stockhaus